stylesheet

Oriel

Sefydlwyd Awen Teifi yn 1999 gan Geraint a Siân James yn nhref Aberteifi fel siop Gymraeg yn gwerthu llyfrau ac anrhegion traddodiadol Cymreig. Datblygiad i’r busnes oedd yr oriel yn 2005, ac mi roedd yn gam naturiol iawn i’w gymryd er mwyn arddangos gwaith yr arlunydd lleol Aneurin Jones. Mae ei waith mor boblogaidd ag erioed mae’r oriel bellach yn gartref i waith amryw o arlunwyr lleol eraill.

Aneurin Jones

Mae gwaith Aneurin yn un â’r Ddyfed wledig. Oherwydd ei gysylltiad personol â’r tir ac a phobl y tir fe dyfodd y gweithiau hyn yn eiconig yn llygaid llawer o’i gyd-Gymru. Mae rhywbeth oesol yn y gwaith – unigrwydd hanfodol yr unigolyn, cynulliad o wladwyr, sancteiddrwydd y tir ac ardderchowgrwydd Y Cobyn Cymreig.

Adfail (144) Alun (115) Black Magic (129)
Llun: 22 x 29in Llun: 35 x 35in Llun: 17 x 21in
Ffrâm: 27 x 34in Ffrâm: 41 x 41in Ffrâm: 28 x 32in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Bore'r Sioe (113) Brenin (150) Ceredigion (132)
Llun: 22.5 x 37.5in Llun: 7 x 8in Llun: 18 x 11in
Ffrâm: 30 x 43in Ffrâm: 18 x 20in Ffrâm: 28 x 22in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Culhwch (149) Cwrdd Gweddi (102) Cymdogion (134) Cymeriad Cefn Gwlad (123)
Llun: 19 x 27in Llun: 21 x 29in Llun: 23 x 13in Llun: 13 x 9.5in
Ffrâm: 26 x 34in Ffrâm: 29 x 36in Ffrâm: 33 x 24in Ffrâm: 23.5 x 20in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc Acrylig
£ £ £ £

 

Cymeriadau (97) Dau Gymeriad (2) Derwen (164) Dyn a Chi (106)
Llun: 17 x 24in Llun: 17 x 13in Llun: 11 x 14in Llun: 41 x 27in
Ffrâm: 27 x 34in Ffrâm: 27 x 23in Ffrâm: 19 x 22in Ffrâm: 47 x 33in
Pensil Pen ac Inc Pen ac Inc Acrylig
£ £ £ £

 

Ffair Geffylau (120) Ffenestr Aberpedwar (114) Fferm ar Epynt 1 (125)
Llun: 5 x 11in Llun: 30 x 40in Llun: 24 x 31in
Ffrâm: 13 x 19in Ffrâm: 35 x 45in Ffrâm: 29 x 37in
Acrylig Acrylig Acrylig
£ £ £

 

Fferm Sir Brycheiniog (107) Ffermwr a'i Wraig (108) Ffrindiau (140)
Llun: 29 x 39in Llun: 39 x 29in Llun: 16 x 10in
Ffrâm: 33 x 43in Ffrâm: 45 x 35in Ffrâm: 24 x 18in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Goleuni (112) Gwanwyn (116) Hydref / Autumn (124)
Llun: 35 x 31in Llun: 16 x 17in Llun: 11 x 12in
Ffrâm: 41 x 37in Ffrâm: 25 x 26in Ffrâm: 21 x 22in
Acrylig Acrylig Acrylig
£ £ £

 

March Du (Beulah) (131) Mynachlogddu (122)
Llun: 23 x 29in Llun: 12 x 13in
Ffrâm: 30 x 35in Ffrâm: 20 x 21in
Acrylig Acrylig
£ £

 

Parrog (135) Penuwch (147)
Llun: 14 x 22in Llun: 14 x 21in
Ffrâm: 22 x 29in Ffrâm: 25 x 32in
Pen ac Inc Pen ac Inc
£ £

 

Rhandirmwyn (146) Sadwrn Barlys (118) Sel Fferm Wenallt (155)
Llun: 22 x 46in Llun: 10 x 14in Llun: 12 x 15in
Ffrâm: 28 x 52in Ffrâm: 20 x 24in Ffrâm: 22 x 26in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Sel Geffylau (98) Sioe Llanddarog (103) Talsarn (130)
Llun: 35 x 43in Llun: 19 x 23in Llun: 14 x 16in
Ffrâm: 40 x 48in Ffrâm: 27 x 23in Ffrâm: 24 x 26in
Acrylig Acrylig Acrylig
£ £ £

 

To Coch Ceredigion (111) Tomi Gwd Boi (137) Treialon Gors Goch (156) Tug o' War (104)
Llun: 11 x 18in Llun: 19 x 13in Llun: 15 x 12in Llun: 14.5 x 21in
Ffrâm: 16 x 23in Ffrâm: 30 x 24in Ffrâm: 23 x 20in Ffrâm: 24 x 30in
Acrylig Crayon Pen ac Inc Acrylig
£ £ £ £

 

Y Brenin Alltud (148) Y March Gwyllt (128) Y March Tywyll (117) Ysgubor Bryntywarch (142)
Llun: 21 x 27in Llun: 12 x 15in Llun: 16 x 18in Llun: 13 x 19in
Ffrâm: 26 x 32in Ffrâm: 22 x 24in Ffrâm: 26 x 28in Ffrâm: 25 x 30in
Acrylig Acrylig Siarcol Acrylig
£ £ £ £

 

Adfail - Blaenplwyf (66) Arwerthiant Olaf Gwerngenau - Capel Celyn 1957 (63) Beirniaid Answyddogol (77) Bois y Wlad (9)
Llun: 12.5 x 17.5in Llun: 15 x 23in Llun: 10.75 x 15in Llun: 23.25 x 17.5in
Ffrâm: 18 x 22.5in Ffrâm: 25.25 x 33.25in Ffrâm: 16 x 20in Ffrâm: 35 x 28.5in
Acrylig Cyfrwng Cymysg Acrylig Acrylig
£ £ £ £

 

Brenin Dafydd (70) Brenin Dafydd II (59) Breuddwydiwr (58)
Llun: 16 x 18.5in Llun: 14 x 14.5in Llun: 15 x 9.5in
Ffrâm: 26 x 28in Ffrâm: 22 x 22in Ffrâm: 23.5 x 17.5in
Siarcol 'Drawing' Acrylig
£ £ £

 

Castell Cilgerran Cilycwm (52) Cymdogion (76) Cymdogion II (47)
Llun: 19.25 x 25.25in Llun: 12 x 15in Llun: 19.5 x 14in Llun: 15.5 x 10.5in
Ffrâm: 24.5 x 30.5in Ffrâm: 23 x 26in Ffrâm: 31 x 25in Ffrâm: 24 x 19in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc Acrylig
£ £ £ £

 

Dwylo (72) Dyffryn Aeron (57) Ffair Rhos (64) Fferm Fynydd - Preseli (67)
Llun: 7.5 x 13in Llun: 13 x 17.5in Llun: 21.5 x 17.5in Llun: 8 x 12in
Ffrâm: 17.5 x 23.5in Ffrâm: 22 x 26in Ffrâm: 27 x 23in Ffrâm: 18.5 x 22in
'Drawing' Siarcol Acrylig Acrylig
£ £ £ £

 

Glowty (7) Llangadog (74)
Llun: 11.25 x 15.25in Llun: 14.5 x 27.5in
Ffrâm: 16.5 x 20.5in Ffrâm: 25 x 28in
Acrylig Pen ac Inc
£ £

 

Sadwrn Barlys (73) Sadwrn Barlys (51) Sadwrn Barlys (1) Sêl Fferm (14)
Llun: 15 x 11.5in Llun: 11.5 x 26.25in Llun: 13.5 x 18in Llun: 14 x 20in
Ffrâm: 25.5 x 22in Ffrâm: 17 x 31.5in Ffrâm: 19 x 23.5in Ffrâm: 24.75 x 31.5in
Pen ac Inc Acrylig Acrylig Acrylig
£ £ £ £

 

Sêl Fferm Llangeitho (69) Sgwrs 'Pnawn (12) Tai Mas (2)
Llun: 17 x 19in Llun: 15.5 x 11.25in Llun: 20.5 x 21.75in
Ffrâm: 27.5 x 30in Ffrâm: 24 x 20in Ffrâm: 26 x 27in
Pen ac Inc Acrylig Acrylig
£ £ £

 

Taro'r Bargen - Sadwrn Barlys (68) To Coch (65) To Coch (78) To Coch (61)
Llun: 15.25 x 23in Llun: 11 x 15in Llun: 14 x 20.25in Llun: 13 x 18in
Ffrâm: 22.5 x 30.5in Ffrâm: 16.5 x 20.5in Ffrâm: 19.25 x 25.5in Ffrâm: 23.5 x 28.5in
Acrylig Acrylig Acrylig Cyfrwng Cymysg
£ £ £ £

 

Treialon (80) Treialon (6) Tug 'o War (55) Tynnwr Coes (75)
Llun: 13.25 x 28.25in Llun: 11 x 15.75in Llun: 8 x 15.5in Llun: 17 x 11in
Ffrâm: 24.5 x 40in Ffrâm: 17.5 x 22.5in Ffrâm: 14 x 21.5in Ffrâm: 27.5 x 21.5in
Acrylig Acrylig Cyfrwng Cymysg Pen ac Inc
£ £ £ £

 

Y Cawr (60) Y Ddêl (5) Y Gôf (50) Y March (62)
Llun: 15.5 x 19in Llun: 15.5 x 13.5in Llun: 16.5 x 15in Llun: 13.5 x 17.5in
Ffrâm: 23 x 26in Ffrâm: 26.5 x 24.5in Ffrâm: 25 x 24in Ffrâm: 22 x 25in
Cyfrwng Cymysg Acrylig Pen ac Inc Conte
£ £ £ £

 

Y March - Sadwrn Barlys (79) Y March Du II (15) Y Tynnwr Coes (56) Yr Hen Feudy (3)
Llun: 10.5 x 12in Llun: 16 x 23in Llun: 11 x 8.5in Llun: 11.25 x 15.25in
Ffrâm: 21 x 23in Ffrâm: 25 x 32in Ffrâm: 18.5 x 15.5in Ffrâm: 16.5 x 20.5in
Cyfrwng Cymysg Siarcol Conte Acrylig
£ £ £ £

 

Tug o' War (82) To Coch (81) Cymdogion
Llun: 15 x 22in Llun: 21.5 x 27.5in Llun: 19 x 13.5in
Ffrâm: 23 x 29in Ffrâm: 28 x 34in Ffrâm: 28 x 22in
Acrylig Acrylig Pen ac Inc
£ £ £

 

Y March Gwyn Yr Efail March Melyn
Llun: 11 x 15in Llun: 16.5 x 23in Llun: 15.5 x 23.5in
Ffrâm: 21.5 x 25in Ffrâm: 26.5 x 33.5in Ffrâm: 21 x 29in
Acrylig Pen ac Inc Acrylig
£ £ £

 

Meirion Jones

Arlunydd sy'n ymwneud a goleuni yw Meirion Jones. Mae'n tynnu ei ysbrydoliaeth o fannau arbennig yng ngorllewin Cymru, yn fwyaf arbennig, y dyddiau hyn, Ceibwr a'r Prom yn Aberystwyth. Mae e'n creu mewn gweithdy ar gyrion Aberteifi.

Aberaeron (61) Aberaeron II (62) Aberystwyth Prom I (40) Afon Tywi, Llandeilo (76)
Llun: 16 x 11.25in Llun: 7.5 x 11in Llun: 8.5 x 23.5in Llun: 16.5 x 23.5in
Ffrâm: 19.5 x 15in Ffrâm: 14 x 18in Ffrâm: 13.75 x 29in Ffrâm: 21.75 x 29in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£680 £480 £ £850

 

Arfordir Ty Ddewi (29) Bae Ceredigion (66) Bae Ceredigion (72) Cafe (34)
Llun: 18 x 25.5in Llun: 8.5 x 6.25in Llun: 10.5 x 11.25in Llun: 5.5 x 10in
Ffrâm: 23 x 31in Ffrâm: 14 x 11.5in Ffrâm: 14 x 15in Ffrâm: 11 x 15in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£1000 £ £600 £480

 

Cafe I (68) Cantre'r Gwaelod (63) Carn Ingli (17) Carn Ingli a Cilgwyn (12)
Llun: 6.25 x 11.25in Llun: 9.75 x 4.75in Llun: 14 x 23in Llun: 8.5 x 12.25in
Ffrâm: 11.75 x 16.5in Ffrâm: 15 x 10in Ffrâm: 19.5 x 29in Ffrâm: 14 x 17.75in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£480 £ £ £250

 

Carreg Cennen (49) Carreg Cennen (77) Cawod Wanwyn (52) Cei Newydd (58)
Llun: 17 x 22in Llun: 18.5 x 23.5in Llun: 17.5 x 23.5in Llun: 10 x 16in
Ffrâm: 22.5 x 27.5in Ffrâm: 24 x 29in Ffrâm: 23 x 29in Ffrâm: 15.5 x 21.5in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£900 £900 £850 £700

 

Ceibwr (28) Ceibwr a Phen Dinas (23) Ceibwr II (41) Ceibwr III (32)
Llun: 15.5 x 20in Llun: 15.5 x 19.5in Llun: 17.5 x 23.5in Llun: 15.5 x 33.5in
Ffrâm: 21 x 25in Ffrâm: 19 x 23in Ffrâm: 23 x 29in Ffrâm: 21 x 39in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£800 £ £800 £1200

 

Cenarth (9) Cenarth (81) Cwm Gwaun (50) Dychwelyd (64)
Llun: 21.5 x 24in Llun: 15.25 x 23.5in Llun: 15.75 x 15.75in Llun: 11.5 x 7.75in
Ffrâm: 27 x 29in Ffrâm: 20.5 x 29in Ffrâm: 21 x 21in Ffrâm: 15 x 11.5in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£800 £900 £750 £

 

Dyffryn Tywi (13) Dyffryn Tywi o Ddryslwyn (25) Fish & Chips (75) Gwartheg Duon Bae Ceredigion (78)
Llun: 12.5 x 21.5in Llun: 22 x 28in Llun: 7.5 x 9.5in Llun: 14 x 23.5in
Ffrâm: 18 x 27in Ffrâm: 29 x 35in Ffrâm: 12.75 x 15in Ffrâm: 19.5 x 29in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£650 £900 £600 £

 

Haf yng Ngheredigion (48) Langland (59) Llandeilo (22) Llyn y Fan Fach (27)
Llun: 7.5 x 8in Llun: 12.5 x 23.5in Llun: 15.5 x 11.5in Llun: 16 x 24.5in
Ffrâm: 18 x 18.5in Ffrâm: 18 x 29in Ffrâm: 20.75 x 17in Ffrâm: 21.5 x 30in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£ £800 £650 £1000

 

Mis Awst (71) Mor Goleuni (83) Mumbles (55) Mynachlog Ddu (51)
Llun: 6.5 x 11in Llun: 11.5 x 15.5in Llun: 11.5 x 23.5in Llun: 16.5 x 23.5in
Ffrâm: 10 x 14.75in Ffrâm: 15.25 x 19.5in Ffrâm: 16.5 x 29in Ffrâm: 22 x 29in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£480 £650 £800 £900

 

Mynachlog Ddu (14) Nant yr Arian (82) Netpool, Aberteifi (35) Noeth Lymunwyr II (65)
Llun: 10.5 x 11.5in Llun: 17 x 25.5in Llun: 11.25 x 11.25in Llun: 9 x 23.5in
Ffrâm: 16 x 17in Ffrâm: 22.5 x 31in Ffrâm: 16.5 x 16.5in Ffrâm: 14.5 x 29in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£500 £800 £650 £

 

O ben mynydd bach (79) Pembre (67) Prom Aber I (38) Prom Aber III (18)
Llun: 11.5 x 26in Llun: 10.5 x 5in Llun: 8.75 x 8.5in Llun: 9 x 23.5in
Ffrâm: 17 x 31in Ffrâm: 16 x 10.25in Ffrâm: 14 x 13.75in Ffrâm: 14 x 29in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£ £400 £550 £

 

Pwllderi (15) Pwllderi (16) Pwllderi (30) Quay Street, Aberteifi (143)
Llun: 9.5 x 23.5in Llun: 20 x 29in Llun: 13.75 x 21.25in Llun: 7.5 x 11.5in
Ffrâm: 15 x 28.5in Ffrâm: 25.5 x 34in Ffrâm: 19 x 27in Ffrâm: 13 x 17in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£750 £1200 £800 £350

 

Sgwrs, Aberaeron (60) Sgwrs dros ddished (33) Sir Aberteifi (44) Talacharn (21)
Llun: 8.75 x 9in Llun: 9.5 x 11.5in Llun: 7.25 x 9.25in Llun: 11.5 x 16.25in
Ffrâm: 14 x 14.25in Ffrâm: 14.75 x 16.74in Ffrâm: 12.5 x 14.5in Ffrâm: 16.75 x 21.5in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£480 £650 £500 £700

 

Talgarreg (80) Trefdraeth (56) William Street, Aberteifi (54) Y Cynhaeaf (43)
Llun: 8.75 x 8.75in Llun: 11.5 x 17in Llun: 11.5 x 13.5in Llun: 10.5 x 23.5in
Ffrâm: 14 x 14in Ffrâm: 17 x 22.5in Ffrâm: 17 x 19in Ffrâm: 16 x 29in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£650 £ £650 £800

 

Y Goeden Ysgaw (46) Y Llyn (37) Y Tren Olaf (36) Y Tynwr Coes (70)
Llun: 7.25 x 9.25in Llun: 7.5 x 11.25in Llun: 7.75 x 11.25in Llun: 9.25 x 14.5in
Ffrâm: 12.5 x 14.5in Ffrâm: 11.5 x 15in Ffrâm: 13.25 x 16.5in Ffrâm: 12.5 x 18.5in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£ £480 £ £

 

Merched ar y traeth (84) Dychwelyd 2 (85) Ceibwr (86) Ceibwr 2 (87)
Llun: 11.5 x 13.5in Llun: 10.5 x 14in Llun: 24 x 28in Llun: 24 x 26in
Ffrâm: 17 x 19in Ffrâm: 16 x 19.5in Ffrâm: 29 x 34in Ffrâm: 29 x 31in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£700 £700 £1000 £950

 

Gwbert (88) Storm Ceibwr 2 (89) Storm Ceibwr 1 (90) Golau p'nawn Carn Ingli (91)
Llun: 23 x 32in Llun: 19 x 30in Llun: 23 x 30in Llun: 24 x 24in
Ffrâm: 29 x 38in Ffrâm: 25 x 29in Ffrâm: 35 x 29in Ffrâm: 29 x 29in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£1100 £900 £1100 £950

 

Cawod yn pasio, Carn Ingli (92) Ffair Rhos (93) Dyffryn Towy (94) Haf yng Ngheredigion (95)
Llun: 16 x 36in Llun: 24 x 27in Llun: 14.5 x 25in Llun: 12 x 23in
Ffrâm: 21 x 41in Ffrâm: 29 x 33in Ffrâm: 20 x 30in Ffrâm: 17.5 x 29in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£1000 £1000 £800 £750

 

Cwm Cywarch (96) Carn Ingli (97) Machlud dros Pen Dinas (98) Carn Ingli o Cilgwyn (99)
Llun: 19 x 24in Llun: 12 x 23.5in Llun: 18 x 23in Llun: 24 x 30in
Ffrâm: 24 x 29in Ffrâm: 17 x 29in Ffrâm: 23 x 29in Ffrâm: 29 x 36in
Acrylig Acrylig Acrylig Acrylig
£900 £750 £850 £1100

 

Cawod Dyffryn Teifi (100) Feidr ger Crymych (101) Eira, Preseli (102)  
Llun: 24 x 30in Llun: 12 x 23.5in Llun: 19 x 20in  
Ffrâm: 29 x 36in Ffrâm: 17 x 29in Ffrâm: 25 x 26in  
Acrylig Acrylig Acrylig  
£1100 £800 £850  

 

 

© Robert Thomas